Člani

Upravni odbor KD Anton Aškerc Rimske Toplice
 • Matjaž Aškerc - predsednik
 • Milena Suhodolčan - podpredsednica
 • Jelka Kapun
 • Cveta Gorišek
 • Anica Jamšek
 • Janko Rode
 • Janja Holcer
 • Budimir Milosavljević
 • Mateja Ferčec

Nadzorni odbor KD Anton Aškerc Rimske Toplice
 • Franc Kapun
 • Milka Požun
 • Milena Groznik

Člani Častnega razsodišča KD Anton Aškerc Rimske Toplice
 • Alojz Lapornik
 • Angela Žveplan
 • Andrej Renko

Sekcije KD Anton Aškerc Rimske Toplice
1.    Moški pevski zbor
•    predsednik Franc Kapun
•    dirigentka Polona Tanšek Aškerc

2.    Vokalni sestav Rimljanke
dirigentka Polona Tanšek Aškerc

3.    Literarna sekcija
Milena Suhodolčan

4.    Gledališka sekcija
Jelka Kapun

5.    Etno skupina: Stari časi
Ljubica Rižnar