O društvu

Nesmrtnosti si člani KD Anton Aškerc Rimske Toplice ne bomo prislužili. Vemo pa, da se že vrsto let – letos praznuje KD Anton Aškerc Rimske Toplice 67 let – trudimo dati kraju nekatere prireditve, ki v sebi nosijo pridih kulture, ki naše krajane in vse ljubitelje kulture spomnijo, da smo vendarle » zibelka balad in romanc«. Da smo rojaki pesnika, ki se je odlikoval z mnogimi vrednotami.

Predvsem pa je bil zvest sebi in svojemu jeziku. Znal se je boriti zanj. Z besedami, močnimi, gorečimi, gromoglasnimi. Mi smo manj goreči, a si prizadevamo in si še bomo, da se bodo njegove misli in njegove vrednote zrcalile v dejanjih, ki bodo podpisana s KD Anton Aškerc Rimske Toplice.